Mısır

ÇİFTÇİ DÜNYASINA GERİ DÖN

MISIRDA VERİMİ ARTTIRMANIN İP UÇLARI

Mısırdan yüksek verim almak için sizlerin yönetimini yapabileceği 10 temel ipucunu sunuyoruz. Bu ipuçlarını kullanarak verim potansiyelinizi arttırabilirsiniz.

Mısır bitkisinden yüksek verim alabilmek için çok sayıda kaynak ve kültürel yönetim sağlanabilir. Tabi ki olumlu hava koşulları ve yüksek verim sağlayabilen toprak yapıları büyük rol oynamaktadır.

Bu program önerisinde bizlerin yönetebileceği kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Yeni uygulamalar ve doğru stratejilerle verimi arttırmak bizim elimizdedir.

Yabancı Ot Kontrolünü sağlayın: Mısır çıkışı öncesi yapılacak yabancı ot kontrolü son derece önemlidir. Fide döneminde Mısır bitkisinin yabancı otlarla rekabete girmesi istenmeyen bir durumdur. Ayrıca bazı yabancı otlar üstten uygulama yapıldığında dahi direnç gösterebilmektedir. Erken verilen gübreden yabancı otların en az şekilde faydalanması için ve bu gübrenin mısıra kalması için bu uygulama oldukça önemlidir.

Münavebe yapın: Münavebe hiçbir şekilde hafife alınmamalıdır. Mısır arkası mısır ekimi hiçbir şekilde münavebe olarak kabul edilemez! Ürün rotasyonu özellikle mısır yetiştiricileri için çok daha önemlidir. Bunun nedeni ürün rotasyonunun toprak özelliklerini iyileştirme, yabancı ot, hastalık böcek ve diğer zararlılarla ilgili riskleri büyük ölçüde azaltmasıdır.

Toprak hazırlığı ve Tohum yatağını en iyi şekilde yapın: Uygun toprak ve tav durumu hızlı gelişim için son derece önemlidir. Düşük toprak sıcaklığı ve aşırı nemli zemine (Çamur) ekim, toprakta oluşturduğu sıkıştırma ve sertleşme nedeni ile kök gelişimini büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Toprak sıcaklığı, çimlenme oranını düzenleyen bir faktördür. Bu nedenle düşük toprak sıcaklığı tarla içerisindeki yüksek bitki popülasyonunu ve homojen büyümeyi büyük ölçüde engelleyebilir. Toprak yüzeyinin 5 ila 15cm arasında kalan bölgenin 10-13 derece civarında olmasına özen gösterilmelidir.

Titiz Ekim yapın: Ekim operatörünün becerisi oldukça önemlidir. Verimliliği arttrabilmek için iyi bir operatör, iyi bir mibzer şart olmakla birlikte yavaş ve kontrollü ekim yapılmasına özen gösterilmelidir. Birçok araştırmada yavaş, düzenli ve titiz ekimin, bitki çıkışını, fide gelişimini etkilediği ve bununda verime direk olarak yansıdığı kanıtlanmış bir gerçektir.

Gübre kullanın: Taban gübresi kullanımı çok yüksek verim alabilen üreticilerin vazgeçilmezidir. Çok verimli arazilerde dahi iyi bir gübrelemenin yapılması şarttır. Taban gübresi kullanımında gübrenin kök bölgesine şeritler halinde verilmesi serpme olarak kullanılmasından daha faydalıdır. Bu uygulama bitki kökleri çok küçük olduğu dönemde dahi bitkinin alımını arttırmaktadır. Bu durum erken canlanma ve büyümeyi tetikler. Aynı şekilde taban gübresinde Zn (Çinko) kullanılması aynı nedenlerle büyümeyi tetikleyecektir. İnsektisit ilaçlı tohumların ekimi de zararlıları büyük ölçüde etkilediği gibi çoğunlukla büyümeyi ve çimlenmeyi teşvik edici özellikler gösterebilmektedir.

Azotu bölerek verin: Daha uygun dönemlerde uygun yöntemler kullanarak Nitrojen kullanılabilirliğini arttırabilirsiniz. Sıcak ve yağışlı iklimi olan bölgelerde toprağın ağır ve killi olmaması durumunda, soğuk ve kuru iklimi olan bölgelere göre denitrifikasyon ve yıkanma yolu ile azot kaybı potansiyeli artmaktadır. Bu nedenle ihtiyaca göre belirli dönemlerde azot uygulayarak mevsimlik kullanılabilirliği arttırabiliriz. Unutulmamalıdır ki;
Ekimle birlikte verilecek azot fide dönemini,
Sapa kalkma ve büyüme döneminde verilecek azot hızlı gelişimi,
Püskül öncesi verilecek azot ise iyi fotosentez ve dölleme fizyolojisini olumlu etkileyecektir.

İyi bir besleme için toprak ve bitki doku analizleri yaptırın: Herhangi bir besin maddesinin eksikliği diğer besin maddelerinin alınabilirliğinide kısıtlayabilir. Bitki Azotu daha çok kullanmasına rağmen fosfor, Potasyum, Kükürt; Çinko ve Magnezyum ile ilişkili problemler arazide daha fazla gözlemlenmektedir. Mahsul münavebe sistemlerinde besleme gereksinimlerini karşılamak için daha sık toprak ve bitki doku analizleri yapılmalıdır. Toprağın PH değerinin Nötr e yakın olması oldukça önemlidir. Toprak nötr den uzaklaştıkça alkali veya asidik forma yaklaştıkça bir çok bitki besin maddesinin alımı kısıtlanacaktır. Bu nedenle iyi ve kaliteli yaprak gübreleri ile bitkiyi takviye etmek gereklidir.

Ekim sıklığını belirleyin: Ekim sıklığını ektiğiniz çeşidin isteklerine göre ayarlayın. Unutmayın ki sık ekim her zaman için seyrek ekimden daha avantajlıdır.

Sulamayı zamanında ve gerektiği kadar yapınız: Sulama verimliliğini ve zamanlamasını iyileştirmek için yeni yöntemler geliştirin. Salma su (Vahşi sulama) yerine damlama sulama, Pivot sulama gibi teknolojik alternatifler veriminizi arttıracaktır. Bununla ilgili Devlet desteklemelerinden faydalanın!

Anız Yakmayın: Anız yakmayı derhal bırakmalısınız. Organik bitki atıkları toprağın organik madde miktarını arttıracak, su alım kapasitesini düzenleyecektir. Ayrıca besin Maddelerinin kullanılabilirliği artarken toprak erozyonu engellenecektir. Bu faydalı gelişmelerin tamamı kuraklık stresinin daha az yaşanmasına neden olacaktır.
 

Yüksek verimli mısır çeşitlerimiz hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.