Silajlık Mısır

ÇİFTÇİ DÜNYASINA GERİ DÖN

SİLAJLIK MISIR HAKKINDA

 

Silaj hasadına karar verilmesi:
Kaliteli bir Mısır silajı için en uygun dönem bitkideki kuru madde oranının %35 seviyelerine geldiği dönemdir. Bu dönem Mısır danelerinin hamur hale geldiği döneme yakındır. Bunun belirlerken kullanılacak en pratik yöntem süt çizgisi yöntemidir ve süt çizgisinin, danenin 1/3-2/3 ünde olduğu aralık en ideal dönemdir.
Hasat yapılırken bitki parçacıkları içerisine yabancı madde (Taş,Toprak vs) karışmamasına özen gösterilmeli ve hasat yüksekliği buna göre belirlenmelidir.

Silaj parçalarının büyüklüğü:
Genelde parça büyüklüğü 0,8 ila 2 cm aralığında olmakla birlikte İyi bir Mısır silajı için en ideal parça büyüklüğü 1,9 cm dir. Bu durum sizlere aşağıdaki kolaylıkları sunacaktır.

 • Doldurma ve sıkıştırma kolaylaşır.
 • Yemin kalitesi düzelir.
 • Birim hacme daha fazla yem sığdırılır.
 • Yemin silodan çıkışı kolaylaştırılmış olur.
 • Kule tipi silolarda hava akımıyla doldurma olanağı sağlar.
 • Depolama süresince oksidasyon kayıplarını azaltır.
 • Hayvanların yem tüketimi esnasında parçalama için fazladan enerji harcamalarını engeller.

   

Depolama:

 • Parçalanan yem hemen siloya doldurulmaya başlanmalıdır.
 • Silo mümkün olan en kısa zamanda doldurulmalıdır.
 • Doldurma süresi uzarsa silaj kalitesi olumsuz etkilenir.
 • Doldurma ve sıkıştırma işlemleri beraber yürütülmelidir.
 • Yem sıkıştırılırken her defasında 25-35 cm’lik bir tabaka sıkıştırılmalıdır.
 • İyice sıkıştırılan silo üzeri UV ışınlarına dayanıklı olan 0,35 mm’lik naylon örtü ile iyice kapatılmalıdır.
 • Özellikle kenarlar çok iyi kapatılmalıdır.
 • İnce örtülerin delinme-yırtılma riski bulunmaktadır.
 • Örtme işlemi de tamamlandıktan sonra naylon üzerine 10-15 cm kalınlığında toprak atılır.
   

Fermantasyon Stimulanları, İnokulant uygulama ve PH değeri:

 • İyi bir silajın PH sı 3,8-4,2 aralığındadır. Silaj yapıldığı andan ve kapatıldığı andan itibaren PH nın en kısa sürede bu seviyelere düşmesi kaliteli ve sağlıklı silaj açısından önemlidir.
 • Silolanacak yemlerin soldurulması ve sıkıştırılması ne kadar dikkatli yapılırsa yapılsın bazılarında normal fermantasyon oluşamaz ve bozulmalarla karşılaşılır. Bu şekildeki bozulmaları önlemek ve bazen de silo yeminin yem değerini yükseltmek amacıyla siloya bazı katkı maddeleri eklemek gerekir.

Silaj katkı maddeleri; silaj fermantasyonunu geliştirmek, silolama kayıplarını azaltmak ve bu silajları tüketen hayvanların verim performanslarını artırmak amacı ile kullanılan çeşitli özelliklerdeki ürünlerdir. Fakat, katkı maddeleri kötü bir silajı iyi bir silaj yapmaz. Sadece iyi bir silajı daha iyi bir silaj haline getirir. Dolayısıyla silaj katkı maddeleri kullanılırken mutlaka iyi bir silaj manejmanı da sağlanmalıdır. Aksi halde tek başına katkı maddesi kullanımı ile başarıya ulaşmak imkansızdır. Silaj katkı maddelerinin silaj PH’sını düşürme, laktik asit, asetik asit oranını artırma ve silaj amonyak seviyesini düşürmede önemli etkileri vardır.

Silajı açıp kullanma:

 • Usulüne uygun olarak yapılan, iyi sıkıştırılıp, üzeri iyi kapatılan bir siloda, 25-30 gün sonra, mayalanma işlemi sona ermiş ve tüketime hazır hale gelmiş olur.
 • Silo açılırken önce örtü materyali dikkatlice kaldırılmalı, üst taraftaki çamur-toprak vb kirlenmiş yada havayla temas edip bozulmuş kısımlar ayrılmalıdır.
 • İhtiyaç duyulan kısım düzgün tabaka halinde kesilerek alınmalıdır. Bu silaj en geç 48 saat içinde hayvanlara yedirilmelidir. Günlük ihtiyaç alındıktan sonra silo üzeri dikkatlice örtülmeli, güneş ve hava etkisinden korunmalıdır.

İyi bir silaj nasıl olmalı:

 • Kaliteli silajın kokusu, kendine has, hoşa gidecek turşu benzeri bir kokusu olmalıdır.
 • Bozulmuş tereyağı veya küf kokmamalıdır.
 • Silajı oluşturan bitkilerin yaprak ve sapları bozulmamış olarak kalmalı, yapışkan, sümüksü bir görünümde olmamalıdır.
 • İçinde toprak parçacıkları ve yabancı madde olmamalıdır.
 • Silajın rengi yapıldığı bitkiye göre değişmekle birlikte, açık yeşilden açık veya koyu kahverengi tonlarına kadar değişebilir. Siyah olmamalıdır.