Mısır Tarımı
 

 İçindekiler
1-Ekim Nöbet
2-Toprak İsteği
3-Ekim Zamanı
4-Tarla Hazırlığı
5-Tohum Miktarı
6-Ekim
7-Bakım İşleri
8-Gübreleme
9-Sulama
10-Hasat

 

 

  

 

TOHUM MİKTARI 

Havali mibzer ile ekimde dekara 2.0-2.5 kg. tohum kullanılır. Hibrit çeşitlerde çeşit özelliklerine göre, bir dekarda 7.500-9.000 adet tohum atılacak şekilde mibzer ayarlanmalıdır.

  

EKİM

Mısır ekimi, mümkün olduğunca tavlı toprağa yapılmalıdır. Dekara 7 0 00-9000 adet tohum gelecek şekilde, sıra arası 65-70 cm. ve sıra üzeri 16- 22 cm. mesafeleri optimum ekim normu değerleridir.  Ekim derinliği toprak yüzeyinden 5-9 cm. aşağıda (tavın içinde 2-3 cm) olmalıdır. Mevcut ise havalı, eğer bu yoksa mekanik mibzerlerle ekim yapılmalı ve kullanılan plaka veya delik büyüklükleri mutlaka tohum büyüklüğüne uygun olmalıdır.  Ekim normu çeşitlere ve üretim amaçlarına göre (silajlık, taze tüketim) değişim gösterebilir.

BAKIM İŞLERİ:

Mısır tarımında, hibrit tohumluktan yüksek verim alınabilmesi için; yabancı ot, sulama, boğaz doldurma ve zararlı mücadelesi gibi bakim islerinin zamanında ve eksiksiz yapılması gerekir.

A)- YABANCI OT KONTROLÜ

Yabancı Ot İlaçları: Yabancı ot mücadelesinde kullanılan herbisitler ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç değişik dönemde tatbik edilebilirler. Yağış alan bölgelerde ara çapa imkanı azalacağından, toprak hazırlığı iyi olmayan tarlalarda toprağın kesekli olmasından dolayı ot mücadelesi zorlaşmaktadır.
Kullanılan ilaçlara örnek; Sanson, Primextra, Lasso

B)-ÇAPA VE BOGAZ DOLDURMA

a)- Seyreltme : 4-5 yaprakken belirlenen sıra üzeri mesafeye göre el ile seyreltme yapılır. 

b)- Çapalama : Bitkiler 20-25 cm. boylandığında sıra araları en az 2-3 defa ara çapa aletleriyle işlenir. Bunlardan ilkinin derin yapılması toprağın gevşemesi bakımından önem arz eder.

 

 Sıra araları balta ayaklı çapayla mümkün olduğu kadar derin olmak üzere en az 1-2 defa sürülür. Bu işlem bilindiği gibi topraktaki hava oranını artırmak dolayısıyla kök gelişimini hızlandırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hava oranının optimum değerleri %1-2 ve C02 dir. Bunun altındaki değerlerde bitki gelişimi yavaşlamaktadır.

 Sıra araları kaz ayaklı çapa makinesiyle ot kontrolü sağlamak amacıyla bitkilere zarar vermeyecek ve mümkün olduğunca sıra aralarını en fazla isleyecek şekilde en az 1 kere islenir.  

 Frezeli çapa makinesiyle çıkan kesek ve otlar iyice kıyılır ve toprağa karıştırılır. Bu son işlem tavın muhafazası ve boğaz doldurmanın başarısı içinde önemlidir.

   c)- Boğaz Doldurma: Bitkiler 40-50 cm. olduğunda lister pulluk veya ara çapa makinesine lister takılarak sıra aralarının işlenmesi suretiyle boğaz doldurma işi gerçekleştirilir. Bu işlem destek köklerin toprak ile temasının sağlanması, dolayısıyla bitkinin tutunma emsalinin artmasını sağlar. Boğaz doldurmanın kardeşlenmeyi de azaltmaktadır.

 

GÜBRELEME 

 

İyi bir mahsulü alabilmek için yaptığımız gübreleme işlemini toprak tahlillerine göre yapmamız gerekmektedir. Mısır tarımında azotlu gübre en az iki kademede verilmesi lazımdır. Bunun yarısı toprak hazırlığı esnasında alt gübre (Azot, Potasyum ve Fosfor) olmak üzere tarlaya ekim makinesi ile beraber atılır. İkinci yarısı ise listerli ara çapa yapılırken verilmelidir. 

a)- Ekim öncesi  (60 kg/da 15.15.15 atıldığı taktirde) 

 
N
P
K
Saf miktar (Kg)
9.0
9.0
9.0

 

 b)- Bitki 30-40 cm. boylanınca dekara 12 –1 8 kg. Saf Azot gelecek şekilde ara çapasıyla birlikte verilmelidir.
  Üst gübre olarak 30-40 Kg/Da üre gübresi tavsiye edilmektedir.
 
BÖLGELERE GÖRE SAF MADDE OLARAK YAKLASIK GÜBRE IHTIYACI.
 
   
 
SULAMA
 
Toprak ve iklim özelliklerine bağlı olarak; mısır bazı dönemleri itibarıyla su ihtiyacının mutlaka karşılanması gereken bir bitkidir.

Bu dönemler şunlardır;  
1- Üst gübrenin sonrasında
2- Çiçeklenmeden 1 hafta önce
3- Çiçeklenme döneminde
4-Çiçeklenmeden 1 hafta sonra, sari olum döneminin başlangıcında.  

Sulamanın en önemli olduğu dönem çiçeklenme dönemidir. Bitki bu dönemde mutlaka sulanmış olmalıdır. Çiçeklenme dönemine ilaveten bilhassa çiçeklenme öncesi verilen suların fazla veya eksik olmasının bitki gelişimini olumsuz etkilediği dikkatten kaçmamalıdır.
 
  
 
HASAT
 
Hasat zamanı, koçan kavuzlarının kuruyup, danenin setleşip danenin sömeğe bağlandığı yerde siyah noktanın oluştuğu dönemdir. Bu dönemde nem en fazla %30-35 dir. Ve elle hasat mümkündür. Makineli hasat içinse hasat nemi %22-25 sınırları içinde olmalıdır. Hasat mısır biçmeye uygun olarak tasarlanmış olan biçer-döverle yapılmaktadır.