Mısır

-

72MAY99


Orta erkenci olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması iyidir.
Koçan çapı ortalama 14-16 sıradır.
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 46-50 adettir.
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği iyidir.
Hektolitresi çok iyidir.
Öncelikli kullanım amacı İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde I. ürün dane ve silaj.
Tüm bölgelerde 2. ürün silajdır.
Ekim sıklığı 13-14 cm sıra üzeri*70cm sıra arası olarak önerilmektedir.
Toprak seçiciliği yoktur.    

Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.