Mısır

-

73MAY81


FAO 700 olgunlaşma grubundadır.
Yarı dik yapraklıdır.
Koçan uç doldurması iyidir.
Döllenme kabiliyeti yüksektir.
Koçandaki sıra sayısı ortalama 16, sıradaki dane sayısı ortalama 45-50 dir.
Hektolitresi çok iyi ve kırmızı daneye sahiptir.
Ağır ve Orta bünyeli topraklarda verim potansiyeli rakiplerinden yüksektir.
Öncelikli kullanım amacı 1.ürün daneliktir.
Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek olup EGE, Marmara, Akdeniz, Trakya, Karadeniz ve GAP bölgelerinin tamamında 1. Ürün olarak ekilebilir. Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.