Mısır

75MAY75

75MAY75


FAO 700 olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması çok iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 14-16 sıradır.
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 45-47 adettir.
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği iyidir.
Hektolitresi çok iyidir.
Ekim sıklığı 15-16 cm sıra üzeri 70 cm sıra arası olarak
önerilmektedir.
Öncelikli kullanım amacı I.Ürün dane ve EGE, Akdeniz ve
GAP bölgelerinde erken II. Ürün ekimlerine uygundur.
Toprak seçiciliği yoktur. Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.