Mısır

94MAY66

94MAY66


Orta Erkenci olgunlaşma grubundadır.
Yaprak yapısı yarı diktir.
Koçan uç doldurması çok iyidir.
Koçan çapı yaklaşık 16-18 sıradır.
Koçandaki sıra sayısı yaklaşık 45-47 adettir.
Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen) özelliği çok iyidir.
Hızlı kuruma (drydown) özelliği iyidir.
Hektolitresi iyidir.
Ekim sıklığı 15-16 cm sıra üzeri 70 cm sıra arası olarak
önerilmektedir.
Öncelikli kullanım amacı I.Ürün dane ve EGE, Akdeniz ve
GAP bölgelerinde erken II. Ürün ekimlerine uygundur.
Toprak seçiciliği yoktur.
Her türlü Stres şartlarında mukavemeti çok iyidir. Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.