Mısır

-

Capuzi


 Erkenci gruptadır.
• Verim potansiyeli çok yüksektir.
• Sürme ve topraktan çıkış gücü çok yüksektir.
• Döllenme kabiliyeti yüksektir.
• Toprak seçiciliği yoktur.
• Tavsiye edilen ekim sıklığı 8.500-9.000
(Sıra üzeri 15cm, Sıra arası 70cm) Bitki / Dekar (1.000 m2)
• Yarı dik yapraklıdır.
• Güçlü bir kök ve gövde yapısına sahiptir.*
• Koçandaki sıra sayısı ortalama 16,
sıradaki dane sayısı ortalama 40-42 dir.*
• Hektolitresi çok iyidir. Danesi camsı ve kırmızı renklidir.
• Adaptasyon kabiliyeti çok yüksektir. (GAP, D.Akdeniz, Ege,
B.Akdeniz bölgelerinde 2. ürün, İç Anadolu ve D.Anadolu
bölgelerinde 1. ürün olarak ekilebilir.)
• Öncelikli kullanım amacı Danelik tir.
• Olgunluk aşamasında yeşil kalma (staygreen)
özelliği çok iyidir.
• Hızlı kuruma (drydown) özelliği çok iyidir. Bölgelere ekolojiye ve bakım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.