İnsan Kaynakları

İK POLİTİKASI

İnsan kaynağını en önemli değer olarak görmek,

Çalışanlarımızın verimliliğini en üst seviyeye taşıyacak insan kaynakları sistem ve süreçlerini geliştirmek,

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin devamlılığını sağlamak,

Dinamik, yenilikçi ve takım çalışmasına yatkın bir kurum kültürü oluşturmak,

Tüm faaliyet ve uygulamalarımızda topluma karşı sorumluluk bilinci ve etik değerlere bağlı olarak hareket etmek,

Tüm hak ve sorumlulukları yasal kanunlara uygun olarak düzenlemek,

Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan eşit fırsatlar ilkesine göre hareket etmek,

Herhangi bir ayırım yapılmaksızın çalışanların kendi seçtikleri, ulusal kanunların izin verdiği işçi birlik ve derneklerine üye olup olmama özgürlüğüne saygı göstermek.

İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ

Yenilikçi ve sürdürülebilir insan kaynakları uygulamaları ile sektörde tercih edilen ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.

İŞE ALIM VE YERLEŞTİRME

May Tohum’da işe alım sistemi, vizyon, misyon, ana iş hedefleri ve politika & stratejilerimize ulaşabilmek için, şirket kültürüne paralel, gerekli nitelik ve yetkinlik gereksinimlerini karşılayan adayların işe alınmasını sağlar.

Aday bulma ve seçme sürecimiz ; potansiyel iç insan kaynağını değerlendirme ve/veya profesyonel network siteleri ile yapılan işbirliği üzerinden ilerlemektedir.

Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları ekibi tarafından davranışsal yetkinlik kabulleri doğrultusunda değerlendirilir , ardından birim yöneticileri tarafından teknik yetkinlik değerlendirmesine tabi tutulurlar. Birebir görüşmelere ek olarak kişilik envanterleri ve yabacı dil seviye tespitleri ile beslenen mülakat sürecimizin olumlu sonuçlanması halinde son basamağımız olan referans kontrolü aşaması gerçekleştirilir. Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan potansiyel adaylarımıza ‘Ücret ve Yan Haklar Paketimiz’ sunularak iş teklifi yapılır.

Görüşmeler sonucunda ilgili pozisyonda değerlendirilemeyen adaylara olumsuz geri dönüşler gerçekleştirilir ve tüm adaylar işe alım süreci sonucu hakkında kişiye özel olarak bilgilendirilir.

May Tohum İnsan Kaynakları ekibi , işe alım sürecinde adaylara yaptığı bildirimleri doğrultusunda son iki yıldır art arda İnsana Saygı ödülünü almaya hak kazanmıştır.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

MAY Tohum , çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan Kaynakları politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir.

MAY Ailesine yeni katılan çalışanlarımız için eğitim süreci oryantasyon ve işbaşı eğitimleri ile başlamaktadır. Her bir yeni aile üyemiz göreve başladıktan hemen sonra , merkezimizde ,şirket oryantasyonu , bölüm oryantasyonları ve pozisyon bazında hazırlanmış işbaşı eğitimlerine tabi tutulurlar.

Mevcut çalışanlarımız ise, her yıl gelişim ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yıllık eğitim planı çerçevesinde eğitim , seminer ve workshoplara katılım gösterirler.

MAY Tohum , eğitim sistemini dış kurumlardan aldığı profesyonel destek ile sürdürdüğü gibi ,e-learning ve kendi içinde yetiştirdiği 20 uzman iç eğitmen kadrosu ile de beslemekte ve her geçen gün güçlendirmektedir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

MAY Tohum’da performans yönetim sistemi ; şirket hedef ve stratejileri ışığında , çalışanlarımızın ortaya koydukları iş sonuçlarının ve işi ortaya koyarken sergiledikleri davranışsal yetkinliklerinin birlikte değerlendirildiği bir eksen üzerine kurgulanmış olup , açık iletişim ve sürekli geribildirim ilkeleri ile beslenir. Performans matrisindeki veriler ise her bir çalışma arkadaşımızın toplam gelirine, kariyerine ve kişisel gelişimine girdi teşkil eder.

Yüksek performans ve değer yaratan yenilikler performans yönetim sisteminin dışında Takdir ve Ödüllendirme sistematiği kapsamında da takdir edilir ve ödüllendirilir.

ÜCRETLENDİRME

May Tohum’da ücret sistemi ; iş değerlendirme yöntemi ile belirlenen kademeler üzerine inşa edilmiştir.

Kademeleri destekleyen ek parametreler ücret toplamını oluşturmaktadır.

Ücret politikamızı ekonomideki gelişmelere ve de diğer birçok kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçlarına göre düzenlemekteyiz.

May Tohum çalışanlarına ücretin yanı sıra , kademe ve pozisyonlara göre değişmekle birlikte performans primi , satış primi , araç , servis , yemek , yemek çeki , hat , laptop ,tablet , sağlık sigortası , ferdi kaza sigortası , bireysel emeklilik sigortası vb. yan haklar paketini de sunmaktadır.

MAY-ÖĞRENCİ İŞBİRLİĞİ
KARİYER YÖNETİMİ

MAY Tohum’da Kariyer Yönetimi iki temel süreç üzerine kurgulanmıştır; Yetenek Yönetimi ve Yedekleme Yönetimi.

MAYETENEK KAMPI’na girmek için yeterli kriterleri karşılayan çalışanlarımız her yılın başında açıklanır ve yetenek gelişim programı kapsamına dahil edilirler.

Yedekleme yönetiminde ise işleyişin kesintisiz sürdürülebilirliğini sağlamak adına , belirlenen kritik pozisyonlarımızın yedek kadroları oluşturulur ve yedek gelişim programı kapsamına dahil edilirler.

ARAMIZA KATILIN