MYFİBER

YÜKSEK VERİM, ÜSTÜN LİF KALİTESİ

MyFiber; dünya standartlarında yüksek lif kaliteli tohum ıslahı yapmak olan May Tohum’un, üstün lif kalite değerlerine sahip çeşitlerini ifade eden bir markadır. MyFiber markalı çeşitlerden elde edilen lifler, sahip oldukları üstün teknolojik değerlerden dolayı hem çiftçiye hem de çırçır, iplik ve konfeksiyon sektörlerine kazanç sağlamaktadır.
MyFiber marka çatısı altında tarım sektörünün hizmetine verilecek her çeşit, uygun yetiştirme şartlarında, aşağıda belirtilen lif kalite değerlerinin en az 5 adedine sahip olmak durumundadır.

İyi Pamuğun Göstergesi MyFiber Kaliteli Skalası;

1. Elyaf uzunluğunun (UHML) 30 mm ve/veya üzerinde olması,
2. Lif mukavemetinin “çok dayanıklı” grupta olması (31 g/tex ve veya üzeri),
3. Lif inceliğinin (micronaire) 3.8-4.6 aralığında olması,
4. İplik Olabilirlik İndeksi (SCI)'nin 150’nin üzerinde olması,
5. Çeper oranının (Tr ID) maksimum 5 olması,
6. Kısa lif içeriğinin (SFI) 5’ten düşük olması,
7. Lif yeknesaklık oranının (Un) % 87’den büyük olması,
8. Renk derecesi (color grade)'nin 11-21-31-41 aralığında olması.