Sosyal Sorumluluk

May Tohum

AKADEMAY, MAY Tohum’un geleceğin Ziraat Mühendislerine sektör ve çalışma hayatını tanıtmak, gelişimlerine katma değer sağlamak amacıyla başlattığı aynı zamanda firma kültürünü tanıyan ,firma süreçlerini bilen ve performansı takip altına alınmış potansiyel çalışanlarını seçip yetiştirdiği bir öğrenci gelişim programıdır.

Programa katılım kriterlerini karşılayan 2. sınıf öğrencileri 3 yıl ard arda, 3’er aylık yaz dönemlerinde , her yıl farklı bir teknik birimde görev almak koşulu ile adeta bir mühendis gibi bilfiil çalışırlar. Bu da onlara öğrenim hayatlarında edindikleri teorik bilgileri sahada ve uzman bir ekip desteği ile pratiğe dönüştürme imkanı sunar.

Her yıl performansları değerlendirilen ,İngilizce seviyeleri test edilen bu değerli öğrenciler performans değerlendirmelerindeki başarılarına göre kış dönemi boyunca karşılıksız burs almaya hak kazanırlar.

Ayrıca programı beklenen kriterleri sağlayarak tamamlayan öğrencilerimiz firmamızın istihdam planı doğrultusunda , yatkın oldukları alanlara göre öncelikli olarak istihdam edilmektedirler.

AkadeMay programı ilk mezunlarını 2014 yılında vermiştir ve MAY Tohum , programdan mezun olan 7 öğrencinin tamamını bünyesinde istihdam etmiştir.

2014 yılı itibariyle Ukrayna’dan projemize kattığımız öğrencimiz ile AkadeMay öğrenci gelişim programımız yurtdışına da açılmıştır.

AkadeMay üniversitelerin ve öğrencilerin desteği ile her geçen gün büyüyen bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüşmektedir.

Araştırma & Geliştirme
Araştırma & Geliştirme