Üretim ve Teknoloji

MAY, Türkiye'nin Marmara, Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan alanlarında 30’u aşkın üretim uzmanı ve 1.000 civarında sezonluk tarım işçisiyle yıllık olarak 15.000 ton seviyesinde sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirmekte; üretilen Mısır, Ayçiçeği, Soya, Pamuk ve Sebze tohumlarını Bursa; ve Adana’da bulunan modern tesislerinde hazırlamaktadır.

MAY’ın yıllık olarak gerçekleşen 15.000 ton seviyesindeki sertifikalı tohumluk üretim miktarları Türkiye'de ilgili türler toplamında özel sektör tarafından üretilen en yüksek rakamı temsil etmektedir.

Üretim ekibi MAY’ın yurtiçi ve uluslararası piyasalara mümkün olan en yüksek kalitede tohumluk arz edebilmesi için Türkiye’nin mükemmel tohumluk üretim ikliminden ve altyapısından en iyi şekilde istifade etmektedir.