Sektördeki 40 yılı aşan tecrübemizle daha sağlıklı ve daha güçlü bir gelecek için çabalıyor, Ar-Ge’ye, teknolojiye ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlar ile kurumumuzu daima ileriye taşımaya gayret ediyoruz.

Bu noktada yalnızca işimizi geliştirmekle kalmıyor, ülke tarımının kalkınması, sektördeki gelişim ivmesinin arttırılması ve sürdürülebilir tarım için tüm paydaşlarımızı da geliştirmeye yönelik yatırımlar yapıyor, bunu kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Güçlü Tohum

Her geçen yıl zorlaşan çevresel şartlarda, hızla artan dünya nüfusunun temel ihtiyacı olan, güvenli, kaliteli ve sürdürülebilir gıda maddelerinin üretim zincirindeki ilk ve en değerli halkası güçlü bir tohumdur.

MAY Tohum olarak, Ar-Ge alt yapımızdan aldığımız güçle, değişen iklim şartlarında, azalan nitelikli tarım alanlarında ve artan zorlu rekabet koşullarında, çiftçilerin verimli şekilde üretimlerini sürdürebilmelerine katkı sağlayan, yenilikçi ve rekabetçi tohumları geliştirmeyi hedefliyor, sürdürülebilir bir tarım için çalışıyoruz.

ARGE Faliyetlerimizi Keşfet