Kalite & Güvence

MAY Tohum, yurt içinde tamamı ziraat %100 Çiftçi memnuniyeti ve kalite standartlarından taviz vermeyen kurum değerlerimiz doğrultusunda ürettiğimiz tohumların, kalite standartlarına uygunluğunun saptanması için Uluslararası Tohum Test Birliği’nin (ISTA) tüm Dünya’da geçerli olan standartlarını referans alarak fiziksel ve fizyolojik tohum testlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Yılda 38.000’den fazla test!

Bursa ve Adana tesislerimizde bulunan, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlarımızda, yılda 38.000’den fazla test gerçekleştirerek, yüksek çimlenme kalitesinde ve genetik safiyetteki tohumlarımızın Türkiye ve hedef coğrafyalardaki çiftçilerimizle hatasız bir şekilde buluşturuyoruz.

Sürekli Gelişim ve İyileştirme

Ürettiğimiz tohumların tarladan pakete, paketten tarımsal ürün olmak için toprağa ulaşması sırasında geçen bütün süreçleri sistematik bir şekilde takip ediyoruz. Uzman Proses Kalite Kontrol ekiplerimizin üretim hatlarında gerçekleştirdiği rutin kontroller ile yüksek standartlı tohumları çiftçilerimiz ile hatasız bir şekilde buluşturmak en büyük hedefimizdir. Gerçekleştirdiğimiz bütün prosesler, ISO tarafından yayınlanmış Kalite, Çevre ve İSG standartlarına uygun bir şekilde yönetilmektedir.

Sürekli gelişim ve iyileştirmeyi ilke edinmiş bir firma olarak gönüllülük esasına dayanan kalite yolculuğumuz, Bureau Veritas tarafından TS EN ISO 9001:2015, TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001:2018 standartlarına uygunluğu belgelendirilmiştir.

Seçilmiş bitki türlerinde geliştirdiğimiz tohum çeşitleriyle hedef coğrafyada müşterilerine rekabet avantajı sağlayan çözümler sunmaya devam ediyoruz.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 • Müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap vermek
 • Tedarikçilerimiz ile karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak
 • Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak
 • Ekip çalışmasını esas tutmak
 • İsrafları yok ederek verimliliği arttırmak
 • Tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmek
 • Mevcut Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek
 • Kirliliği kaynağında en aza indirgemek, çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak
 • Etkin kullanım ve geri kazanım faaliyetlerini destekleyerek hammadde, enerji ve doğal kaynak kullanımını optimize etmek
 • Tüm atıkların miktarını ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak, azaltılmasını sağlamak
 • Çalışanlarımızın, tedarikçi ve müşterilerimizin; bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmak, maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek
 • Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde öncü olmak için çaba sarf etmek
 • Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini sürekli iyileştirmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek
 • Tüm çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık bozulmaları ve yaralanmalarını önlemek
 • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak ve danışma ortamı oluşturmak
 • Tüm atıkların miktarını ve çevreye olan etkilerini kontrol altında tutmak, azaltılmasını sağlamak
 • Çalışma şartlarından ve ortamdan doğabilecek potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak
 • Riskleri kaynağında çözerek minimuma indirmek, daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları hazırlamak
 • Çalışanlarımızın, tedarikçi ve müşterilerimizin; bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek
 • Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmak, maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek
 • Sektöründeki İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinde öncü olmak için çaba sarf etmek

Hibrit &Standart Agronomik ve Sebze tohumlarının tasarımı, açık sahada üretimi, işlenmesi, ürünlerin pazarlanması, satışı ve teknik destek faaliyetleridir

İlgili Taraf Tanımı
Beklenti & Şartlar

İlgili Taraf Tanımı

Hissedarlar / Paydaşlar

Beklenti & Şartlar

 • Karlılık
 • Etkin İletişim ve Bilgilendirme
 • Gelişime Uyum Sağlayan Organizasyon
 • Yetkin Personel Ekip Çalışması

İlgili Taraf Tanımı

Çalışan & Aileleri

Beklenti & Şartlar

 • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
 • Fırsat Eşitliği Sosyal Haklar Eğitim ve Kariyer Gelişim İmkanı
 • İşle İlgili Teknik Bilgiye Etkin Ulaşım
 • Taktir Edilme Uygun Çalışma Şartları Teknoloji Kullanımı

İlgili Taraf Tanımı

Müşteriler & Son Kullanıcılar

Beklenti & Şartlar

 • Hızlı ve Doğru Teslimat
 • Yüksek Kalite ve Ulaşılabilirlik
 • Sorunlara Hızlı Çözüm
 • Özel İstekleri Karşılama Esnekliği / Yetkinliği
 • Çevreye Duyarlı ve Zarar Vermeyen Üretim Prosesleri / Ürünler

İlgili Taraf Tanımı

Tedarikçiler & Taşeronlar

Beklenti & Şartlar

 • İşin & Malzemenin Etkin Tanımı
 • Doğru Bilgi Akışı
 • Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı
 • Çalışma Ortamında Uyulacak Kurullar Hakkında Bilgi

İlgili Taraf Tanımı

Yerel Yönetimler

Beklenti & Şartlar

 • Yerel Yönetim Kurallarına Uyum Etkin Atık Yönetimi

İlgili Taraf Tanımı

Kamu Kurum ve Kuruluşları

(Tar.ve Köy İşl. Bkn., Tar. İl ve İlçe Mdr./ Çevre ve Şehircilik Bkn, İl Çevre Mdr, Çalışma ve Sosyal Güv. Bkn, SGK, İtfaiye, Buski, Vergi Daireleri, Maliye Bkn, Jandarma vs.)

Beklenti & Şartlar

 • Yasal Şartlara Uyum
 • Yasal Bildirimlerin Etkin ve Zamanında Yapılması
 • Yasal Değişikliklerin Etkin Takibi

İlgili Taraf Tanımı

Komşular

Beklenti & Şartlar

 • Etkin Acil Durum Yönetimi
 • Tehlike Önleyici Faaliyetler
 • Gürültüsüz Çalışma Etkin Atık Yönetimi

İlgili Taraf Tanımı

Üniversiteler ve Öğretim Kurumları

Beklenti & Şartlar

 • Öğrenci Gelişimini Destekleyici Yaklaşım & Ar-Ge Projelerinde İşbilirliği

İlgili Taraf Tanımı

Organize Sanayi (Adana Tesis için)

Beklenti & Şartlar

 • Etkin Atık Yönetimi Etkin Sevkiyat & Araç Planı
 • Gürültüsüz Çalışma
 • Etkin Acil Durum Yönetimi
 • Rutin Olmayan Faaliyetler Hakkında Etkin Bilgilendirme
 • Tehlike Önleyici Faaliyetler